Overstræde 8, 5000 Odense C
Ring til os: 66135033

Om os.

Om os

Om Hjerte-, Lunge- & Allergiklinikken

Klinikken modtager patienter henvist fra egen læge, private patienter og patienter med sundhedsforsikring.

NYT Juli 2021: Klinikken går på sommerferie 16. Juli og åbner igen 16. August.

Frits Frandsen, der har stået for hjerteudredning går på pension fra klinikken 1. August 2021. 

Klinikken fortsætter under ledelse af Niels Bjerring, der er specialiseret inden for Lungemedicin og Allergi. Klinikken ændrer navn til Allergi- og Lungeklinikken, www.allergioglunge.dk

Efter sommerferien vil Hjertelæge Jordi Dahl have konsultation i klinikkens lokaler en eftermiddag om ugen i forhold hjerteudredning. Jordi vil udelukkende kunne se private patienter og patienter med sundhedsforsikring.

Driften er nærnormaliseret ift. Corona situationen. Der vil dog løbende kunne opleves små ændringer i de planlagte undersøgelser. 

Ombookninger forekommer også i mindre grad for at klinikken hele tiden kan leve op til myndighedernes aktuelle retningslinjer. Det er vigtigt, at du som patient ikke møder op i klinikken, hvis du har coronasymptomer. www.coronasmitte.dk

Patienter i sygesikringsgruppe 1 modtages kun efter forudgående henvisning fra en praktiserende læge. Ventetid opdateres løbende på sundhed.dk

Patienter i sygesikringsgruppe 2 og personer med private forsikringsordninger kan modtages uden henvisning. Hvis du har en sundhedsforsikring og ønsker at gøre brug af denne, bedes du gøre opmærksom herpå i telefonen; du kan desuden skrive til os via Lægevejen med kontaktoplysninger, hvorefter du snarest vil blive kontaktet.

Klinikinformation

Klinikken er beliggende tæt på letbanebyggeri, bus og banegård. Vi har adresse Overstæde 8 i det gamle H.C. Andersens kvarter ud til Sortebrødre Torv. Find vej.

Vi varetager udredning og behandling indenfor allergi og lungemedicin v. Niels Bjerring og indenfor kardiologi (hjerte-/kredsløbssygdomme) v. Frits Frandsen.

Telefontider

Mandag
Kl. 8.00-12.00
Tirsdag
Kl. 8.00-12.00
Onsdag
Kl. 8.00-12.00
Torsdag
Kl. 8.00-12.00
Fredag
Ingen telefontid

Åbningstider

Mandag
Kl. 7.45-18.00
Tirsdag
Kl. 8.00-15.30
Onsdag
Kl. 8.00-18.00
Torsdag
Kl. 7.45-18.00
Fredag
Kl. 8.00-13.00

Nyheder.

Information.

Din læge henviser dig til klinikken, og du skal selv kontakte os mhp at få en aftale om indkaldelse. Kommunikation mellem dig og os kan ske via sikker post på "lægevejen", e-boks eller telefonisk i telefontiden. Telefonen besvares af sekretæren.

Vi planlægger et foreløbigt udredningsforløb ud fra de givne oplysninger, og der vil efterfølgende blive sendt en indkaldelse til dig.

Finder du at ventetiden, der er på undersøgelse og behandling er for lang, kan vi tilbyde at sætte dig på en afbudsliste, så vi kan kontakte dig, hvis der er et afbud. Du er også velkommen til at bruge din henvisning til en anden speciallæge, få en henvisning til et offentligt sygehus eller gøre brug af din sundhedsforsikring, hvis du har en sådan.

Hvis du har en sundhedsforsikring og ønsker at gøre brug af den, bedes du gøre opmærksom herpå. Der skal før vi kontaktes, foreligge accept fra forsikringsselskabet til et udrednings- og evt. behandlingsforløb. Sekretæren vil bede om årsagen til, at der søges speciallæge, såfremt vi ikke har de oplysninger fra anden læge eller fra forsikringsselskabet.

Vi opretter ekstra tider til patienter med en sundhedsforsikring for at tilgodese en øget efterspørgsel på både hjerte-, kar- og allergi- og lungeudredning. I overenskomsten med den offentlige sygesikring er der en økonomisk ramme for speciallægehjælp, lige som der er en ramme i hospitalsvæsenet. Gør du brug af en sundhedsforsikring, vil du ud over at du selv vil kunne få en tid inden for 8 hverdage (fraset ferieperioder), være med til at bedre tilgængeligheden i det offentlige sundhedssystem for alle.

Af hensyn til den praktiske planlægning/øvrige patienter er det vigtigt, at tidspunktet overholdes. Ved forsinket fremmøde kan det ikke forventes, at undersøgelsen kan gennemføres. Evt. afbud skal ske hurtigst muligt og senest kl. 09.00 på undersøgelsesdagen.

Gebyr ved manglende fremmøde (udeblivelse):

Vi gør opmærksom på at manglende fremmøde (udeblivelse) fra en aftale på klinikken, kan medføre et gebyr på kr 250,- og i enkelte tilfælde kr 500,- afhængig af den afsatte tid til undersøgelser. Dette er i henhold til overenskomsten mellem praktiserende speciallæger og Danske Regioner.

Vi har en hyggelig gårdhave, som i godt vejr kan anvendes som venterum, og der er mulighed for gebyrfri tilgang til WI-FI trådløst internet.

Klinikken har stor erfaring med allergivaccination - også kaldet hypo-sensibilisering.

Skal du igang med allergivaccination, er det vigtigt, at du forstår og accepterer visse forholdsregler. Se venligst patientinformation om den praktiske udførelse af allergivaccination og de forholdsregler der skal tages.

I klinikken gives behandling med indsprøjtninger med allergen(er). I starten øges dosis langsomt, derefter gives samme dosis med længere mellemrum igennem en årrække. Formålet er, at kroppen skal udvikle hel eller delvis tolerance overfor det indsprøjtede allergen. I modsætning til anden allergimedicin, forventes der forsat effekt af behandlingen, efter at vaccinationen er afsluttet.

Man kan have glæde af allergivaccination, når man lider af høfeber og /eller allergisk astma. Hvis man har mistanke til, at bestemte allergener (pollen, dyr, husstøvmider) forårsager eller forværrer høfeber eller astma, kan allergivaccination overvejes. For at allergivaccination kan virke, skal det ved priktest eller blodprøve bekræftes, at man er allergisk overfor det mistænkte allergen.

Om behandling med allergivaccination tilbydes, afhænger af en række forhold, som lægen vil diskutere og aftale med patienten.

Patienter der har haft en systemisk allergisk reaktion efter at være stukket af en bi eller hveps, skal altid vurderes af en allergilæge. Hvis reaktionen har været af en vis sværhedsgrad, og der påvises positiv priktest eller antistoffer i blodet overfor bi og/eller hveps, vil allergivaccination kunne overvejes. Voksne patienter i risikogruppe (hjertekar sygdomme, stor risiko for at blive stukket igen, hyppigt ophold langt fra lægehjælp) samt panisk angst kan være kandidater for allergivaccination, selv om der kun har været tale om hudreaktion med nældefeber.

Udredning og behandling indenfor allergi og lungemedicin v. Niels Bjerring.

Hyppige sygdomme og problemstillinger hos vores patienter:

 • Høfeber og helårssnue med eller uden allergi
 • Astma
 • Allergi og allergivaccination (hyposensibilisering)
 • Emfysemsygdom, KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom)
 • Nældefeber/urticaria (reaktioner i huden af typen nældefeber og hævelser)
 • Hoste
 • Søvnapnø
 • Åndenød - Symptomer som åndenød (dyspnø) kan være forårsaget af både lunge- og/eller hjerte-/kredsløbsygdomme, og i klinikken er der mulighed for såvel lungemedicinsk som kardiologisk vurdering.

Klinikken tilbyder ved Frits Frandsen udredning for hjerte- og karsygdomme med:

Ekkokardiografi:

Duplex halskar

Døgnblodtryksmonitorering:

Arytmivurdering R-test og Holtermonitorering:

Arbejds-EKG:

Eksempler på undersøgelser, som vi bestiller uden for klinikken:

 • Røntgenbillede af brystkassen (kan bestilles ved røntgen afd. efter patientens ønske)
 • CT-scanning af brystkassen (kan bestilles ved røntgen afd. efter patientens ønske)
 • DEXA-scanning (undersøgelse for knogleskørhed)
 • Ventilations-perfusion scintigrafi (undersøgelse for blodprop i lungerne)
 • Blodprøver
 • Dyrkning af ekspektorat (slim fra lunger)

Hent vores privatlivspolitik her.

Utilsigtet hændelse

Har du som patient eller pårørende oplevet, at noget gik galt i sundhedsvæsenet? Hvis du rapporterer hændelsen, er du med til at sikre, at det samme ikke sker for en anden patient. Hvordan anmelde?

 

 

Klinikken er akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel. 

-

Link til detaljeret rapport

-

https://www.ikas.dk/afgoerelser/praktiserende-speciallaeger/

 

 

Undersøgelser: Allergi og Lungemedicin.

Spirometri er en lungefunktionsundersøgelse (pusteprøve). Der måles, hvor mange liter luft det er muligt at udånde i det første sekund (FEV1) når der straks pustes kraftigt efter en maksimal indånding, samt hvor mange liter det er muligt at udånde ialt ved samme måling (FVC) samt forholdet mellem disse (FEV1/FVC ratio). 

Ved reversibilitetstest gentages spirometri efter 15-30 minutter efter behandling med bronkieafslappende medicin; efter 10-14 dage ved behandling med tbl. prednisolon; efter 6-8 uger ved behandling med inhalationssteroid (astmamedicin).

Bodypletysmografi og diffusionsmåling (Boks og Diffusion):

Ved den udvidet lungefunktionsundersøgelse (Boks/Bodyplethysmografi og Diffussion) opnås en præcis bedømmelse af den samlede lungekapacitet. F.eks. hvor meget luft kan der være i lungerne, hvor meget luft er der tilbage i lungerne, når man har tømt lungerne helt for luft. Det er i boksen også muligt at måle lungemembranens diffusionsevne, dvs. hvor gode lungerne er til at transportere ilten videre til blodbanen mv.

Bronkiale provokationstest benyttes ifm. vurdering og udredning af astma.


Metakolinprovokation (en direkte test):

Metakolin indåndes i trinvist stigende doser, med løbende kontrol af lungefunktionen, indtil der ses et mindre fald i lungefunktionen, eller til den maksimale dosis nås.


Mannitolprovokation (en indirekte test):

Mannitol, som er et ikke-absorberbart sukkerstof, virker indirekte på de glatte muskelceller i luftvejene ved at udløse frigørelse af bronkiekontraherende stoffer. Testen foretages i lighed med metakolintesten ved indånding af trinvist stigende doser med løbende  kontrol af lungefunktionen. 


Anstrengelsestest (en indirekte test):

 

Ved en anstrengelsestest belastes patienten fysisk under kontrollerede forhold, ved cykling på ergometer eller løb på løbebånd. Sammenlagt cykles eller løbes 6-8 minutter, det meste af tiden ved høj intensitet, hvorfor løbesko eller andet velegnet fodtøj, såvel som løstsiddende tøj/sportstøj bør anvendes. Under testen måles lungefunktionen løbende med spirometri, der bruges til at vurdere om der kommer en sammentrækning af de små luftrør, hvilket vil tyde på astma.Allergen provokationstest benyttes for at vurdere om en positiv hudpriktest for et allergen eller forhøjet måling af allergiantistoffer i blodet har betydning for patientens sygdom/gener.

Øjenprovokation (conjunctival allergenprovokation) 

Allergenekstrakt i forskellige fortyndinger dryppes i øjnene over 4 omgange med 10 minutters mellemrum, og reaktion fra øjne og evt. næse registreres. Når undersøgelsen viser et positivt resultat, standses undersøgelsen og der gives straks anti-allergi øjendråber.

Peakflow måling:

Et peakflow-meter er et lille håndholdt lungefunktionsapparat der benyttes til måling af lungefunktionen hjemme. Man måler den maximale luftstrømningshastighed der kan udåndes (liter/minut).

Formålet er at se svingninger i lungefunktionen over tid.

Du kan låne et Peak-flowmeter af klinikken og der erlægges 100 kr i depositum; beløbet returneres, hvis Peak-flowemeteret afleveres igen ved sidste besøg i klinikken.

eNO-måling:

 

Koncentrationen af Nitrogenoxid i udåndingsluften (eNO) kan måles med et specielt apparat. En eNO-måling er med til at vurdere forekomsten af en speciel betændelsestilstand i lungerne, der ofte ses ved astma (eosinofil inflammation). eNO-målingen påvirkes dog også af en lang række andre faktorer såsom betændelse med bakterier eller virus, rygning, høfeber mm.

Priktest bruges som led i allergiudredningen. Vi kan udføre den med et udvidet panel af kommercielle ekstrakter, der indeholder udtræk af almindeligt forekommende allergifremkaldende stoffer.

 

En lille dråbe opløsning af et stof (allergen), anbringes på underarmens hud. Derefter laves et lille prik gennem dråben og den øverste del af huden. Reaktionen, der kan vise sig som rødme, kløe og hævelse i huden, aflæses efter 10 og 15 minutter.


Patientforberedelse:

Undgå brug af creme på arme på undersøgelsesdagen. Hold pause med antihistamin og stærke lokalsteroidcremer (gruppe III og IV) på underarme i 3 døgn. Prednisolon, neuroleptika og antidepressiva kan også påvirke testen.

6 minutters gangtest kan bruges ved evaluering af mange kroniske lunge og hjertesygdomme. Testen måler det globale og integrerede respons af samtlige organsystemer involveret i anstrengelse.

Testen, der er selv-paced, måler submaksimal anstren-gelseskapacitet, og angiver for mange lungepatienter det funktionelle fysiske niveau for deres daglige aktivite-ter.

Impuls oscillometri/IOS

(Forced Oscillation Technique/FOT; Airwave Oscillometry/AOS):

 

Impuls oscillometri er en metode til at måle bl.a. modstand i lungerne. Den udmærker sig ved at kunne kortlægge modstanden i de centrale og de perifere luftveje. Desuden kan testen anvendes som alternativ til spirometri ved reversibilitets- og provokationstests hos patienter, som ikke er i stand til at gennemføre en forceret udånding.

Søvnapnø udredning

Søvnapnø er en tilstand, hvor der opstår vejrtrækningspauser under søvn. Ved undersøgelsen måles, hvor mange, hvilken karakter og hvor lange vejrtrækningspauserne er. Søvnapnø kan være ledsager (co-morbiditet) til både hjerte og lungesygdom.

Til denne undersøgelse er det nødvendigt at sove med et måleapparat. En box, der optager vejrtrækning, og de pauser der nu er (Cardio respiratorisk monitorering/CRM).

Lægevejen.

Som ny patient eller patient med et aktivt forløb i klinikken kan du benytte selvbetjeningsløsningen "LÆGEVEJEN". Her kan du sikkert kommunikere med klinikken.

For oprettelse følg anvisningerne i link til "laegevejen.dk":

 • Tilmeld klinik: "intern medicin", "Region Syddanmark", "HLAK".

Du har med "LÆGEVEJEN" mulighed for:

 • At stille korte og konkrete spørgsmål. Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage.
 • At anmode om receptfornyelse på medicin, som er ordineret fra denne klinik.
 • Få svar på blodprøver og røntgenundersøgelser.

 

Hvem er vi.

Niels Bjerring Niels Bjerring

Niels Bjerring

Speciallæge

Speciallæge i Intern medicin: Lungesygdomme 2010, Medicinsk Allergologi Fagområdespecialistuddannelse 2012 (http://danskallergi.dk/fagomraade/godkendelser/). 

Uddannet 2002, Siden 2012 overlæge på Lungemedicinsk afdeling J, Odense Universitetshospital. Arbejder fortsat en dag om ugen som overlæge på OUH i Astma sektionen og Center for kompliceret anstrengelsesudløst åndenød.

Læs mere →
Frits Frandsen Frits Frandsen

Frits Frandsen

Speciallæge Ph.d.

Speciallæge i Intern medicin og kardiologi.
Uddannet 1983.
Etablerede HLAK i september 2005 efter ansættelse som overlæge på Kolding og Fredericia sygehuse.

Læs mere →
Gitte Jørgensen Gitte Jørgensen

Gitte Jørgensen

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske 1989.
Fra 1989 - 1999 OUH på intern medicinsk afdeling og dermatologisk afdeling.
Fra 1999 - 2003 Hjemmeplejen.
Fra 2003 - 2006 konsultationssygeplejerske i almen praksis.
Har været ansat i HLAK siden 01.01.2007.

Læs mere →
Pernille Munk Pernille Munk

Pernille Munk

Sygeplejerske
2001-2007: OUH lungemedicinsk og intensivt regi
2007-2013: Hjemmeplejen
2013-2015: OUH geriatrisk ambulatorium. 
Har været ansat i HLAK siden 01.11.2015.
Læs mere →
Christina Willis Christina Willis

Christina Willis

Sekretær

Uddannet sekretær i 2010.
Tidligere sekretær på FAM, OUH.

Læs mere →

Find vej.

Vi bor i en smukt renoveret bygning på Sortebrødre Torv i centrum af Odense.

Da vi bor inde midt i byen - hvor der er meget vejarbejde, kan det være svært at finde en parkeringsplads. Da det ikke er tilladt at parkere på Sortebrødre Torv, og da parkeringsbåsene på Claus Bergs Gade kun er beregnet til 30 minutters parkering, anbefaler vi, at du parkerer i Odeons Parkeringskælder - alternativ ved Hotel Comwell eller Odense Banegård.

Kom i god tid og slap af i vores venteværelse eller i vores hyggelige gårdhave...

Link til Google maps