01 aug 2019

Generationsskifte 2 år fra august 2019 .

Fra august 2019 og 2 år frem er der i klinikken generationsskifte mellem Frits Frandsen (Speciallæge i intern medicin: Kardiologi) og Niels Bjerring (Speciallæge i intern medicin: Lungesygdomme og fagområdeuddannelse i Allergologi).

Frits Frandsen arbejder i perioden på nedsat tid i klinikken og Niels Bjerring arbejder fortsat som Overlæge på Lungemedicinsk Afdeling OUH en dag om ugen. Der vil derfor kunne opleves lidt varierende ventetid i klinikken ift. nogle undersøgelser. Specifikke ventetider kan oplyses af sekretæren.

Finder du, at ventetiden der er på undersøgelse og behandling er for lang, kan vi tilbyde at sætte dig på en afbudsliste, så vi kan kontakte dig, hvis der er et afbud.